logo

Kontakt

Twoje Imię (Obowiązkowe)

Twój adres Email (Obowiązkowe)

Data Ceremonii

Telefon

Wiadomość

Czekamy na wiadomość od Ciebie

Napisz do nas, chętnie się z Tobą spotkamy i pokarzemy wszystkie materiały

Na wszystkie zapytania odpowiadamy do 24 godzin. W przypadku problemów z wysłaniem formularza zadzwoń będzie szybciej.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Foto Affetto Radosław Sośnik, email radek@fotoaffetto.pl. dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przestawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania - w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust.1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy artykuł 6 ust 1 lit a RODO tj. Państwa zgoda artykuł 6 ust. 1 lit f. tj. prawnie uzasadniony interes administratora - chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej tj. do zawarcia umowy, przestawienia oferty handlowej udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy. podjęcie czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.
X