Foto Affetto

Project

Ślub

Zaślubiny to niezwykłe wydarzenie, które wiąże się z olbrzymim stresem, czasem łamiącym się głosem i łzami na policzkach. Ceremonia może się rozpoczynać się w dwojaki sposób. Pan młody może wyjść do kościoła razem Panną Młodą, albo Panna Młoda może być wprowadzona przez jej ojca i być oficjalnie oddana w ręce wybranka, który czeka wraz z świadkami przy ołtarzu.
Podczas momentu zaślubin pamiętajcie aby patrzeć sobie głęboko w oczy i powtarzać słowa przysięgi – jest to niesamowite przeżycie i doznanie. Po ceremonii wychodzi się z kościoła gdzie goście obsypują młodą parę ryżem lub pieniążkami co ma dać młodym małżonką życie w dostatku i bogactwie

Dodaj komentarz